artfree.cz - Czech paintingsArt project - jauns mākslas interneta veikals
Visi darbi
All paintings
Все работы
Jaunas
New
Новые
Autori
Authors
Авторы
Pievienoties
Join us
Присоединится
Kontakti
Contacts
Конакты

Izstāde/ Exhibition/ Выставка

Click column
header
to sort ->
Nosaukums
Name
Название
Autors
Author
Автор
Tehnika
Technique
Техника
Izmērs
Size
Размер
Cena
Price
Цена
Kontakti
Contacts
Контакты
Komentāri
Comments
Коментарии
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-009
Oil-2023-009 Jev Maks (lv) eļļa,audekls
oil,scrim
25x28
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-010
Oil-2023-010 Jev Maks (lv) eļļa,kartons
oil,carton
25x29
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-011
Oil-2023-011 Jev Maks (lv) eļļa,audekls
oil,scrim
28x25
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-012
Oil-2023-012 Jev Maks (lv) eļļa,audekls
oil,scrim
28x28
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com