artfree.cz - Czech paintingsArt project - jauns mākslas interneta veikals
Visi darbi
All paintings
Все работы
Jaunas
New
Новые
Autori
Authors
Авторы
Pievienoties
Join us
Присоединится
Kontakti
Contacts
Конакты

Izstāde/ Exhibition/ Выставка

Click column
header
to sort ->
Nosaukums
Name
Название
Autors
Author
Автор
Tehnika
Technique
Техника
Izmērs
Size
Размер
Cena
Price
Цена
Kontakti
Contacts
Контакты
Komentāri
Comments
Коментарии
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-017
Oil-2023-017 Jev Maks (lv) eļļa,kartons
oil,carton
21x30
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-018
Oil-2023-018 Jev Maks (lv) eļļa,kartons
oil,carton
21x30
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-019
Oil-2023-019 Jev Maks (lv) eļļa,kartons
oil,carton
29x25
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-020
Oil-2023-020 Jev Maks (lv) eļļa,kartons
oil,carton
21x30
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com
gleznotājs: Jev Maks (lv); glezna: Oil-2023-021
Oil-2023-021 Jev Maks (lv) eļļa,audekls
oil,scrim
28x25
25.00 EUR
+44(0)7716336647
jevmaks@gmail.com